Bibliografia

Książki o Józefie Ignacym Kraszewskim

Piotr Chmielowski
Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzno-literacki (1888)
Powieści szlacheckie (1885)
Stanisław Burkot
• Powieści współczesne Józefa Ignacego Kraszewskiego
Ewa Warzenica
• Józef Ignacy Kraszewski (1963)
dr Wincenty Danek
• Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859-1872 (1957),
• Powieści historyczne Józefa Ignacego Kraszewskiego (1966),
• Józef Ignacy Kraszewski. Żywot i dzieła (1967),
• Matejko i Kraszewski. Dwie koncepcje dziejów Polski (1969),
• Józef Ignacy Kraszewski (1973),
• Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny (1976).

J. Bachórz, Józef Ignacy Kraszewski [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, t. III, Warszawa 1992,

Kraszewski - pisarz współczesny, pod red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1996.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz