Dzieje Polski

Cykl "Dzieje Polski"

 • Stara baśń: Powieść z IX wieku (tom: 1)
 • Lubonie: Powieść z X wieku (tom: 2)
 • Bracia Zmartwychwstańcy: Powieść z czasów Chrobrego (tom: 3)
 • Masław: Powieść z XI wieku (tom: 4)
 • Boleszczyce: Powieść z czasów Bolesława Szczodrego (tom: 5)
 • Królewscy synowie: Powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego (tom: 6)
 • Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem: Opowiadanie historyczne z XII wieku (tom: 7)
 • Stach z Konar: Powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego (tom: 8)
 • Waligóra: Powieść historyczna z czasów Leszka Białego (tom: 9)
 • Syn Jazdona: Powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego (tom: 10)
 • Pogrobek: Powieść z czasów przemysławowskich (tom: 11)
 • Kraków za Łokietka: Powieść historyczna (tom: 12)
 • Jelita: Powieść herbowa z r. 1331 (tom: 13)
 • Król chłopów: Powieść historyczna z czasów Kazimierza Wielkiego (tom: 14)
 • Biały książę: Czasy Ludwika Węgierskiego (tom: 15)
 • Semko: Czasy bezkrólewia po Ludwiku: Jagiełło i Jadwiga (tom: 16)
 • Matka królów: Czasy Jagiełłowe (tom: 17)
 • Strzemieńczyk: Czasy Władysława Warneńczyka (tom: 18)
 • Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik: Jagiełłowie do Zygmunta (tom: 19)
 • Dwie królowe: Bona i Elżbieta (tom: 20)
 • Infantka: Anna Jagiellonka (tom: 21)
 • Banita: Czasy Stefana Batorego (tom: 22)
 • Bajbuza: Czasy Zygmunta III (tom: 23)
 • Na królewskim dworze: Czasy Władysława IV (tom: 24)
 • Boży gniew: Czasy Jana Kazimierza (tom: 25)
 • Król Piast: Michał książę Wiśniowiecki (tom: 26)
 • Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jegomości Jana III, notatki (tom: 27)
 • Za Sasów: Czasy Augusta II i Augusta III (tom: 28)
 • Saskie ostatki: August III (tom: 29) 
Źródło: http://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=528