czwartek, 14 maja 2015

Józef Ignacy KRASZEWSKI w wykładach amerykańskich Czesława MIŁOSZA.


                                          Niegdyś, natrafiłem na "Historię literatury polskiej" Czesława MIŁOSZA w poznańskim antykwariacie. Jest to znakomita lektura, kojarząca się od razu z wykładami Literatury Słowiańskiej Adama MICKIEWICZA. Co ciekawe być może jest ta książka powiązana z skryptami wykładowcy - Czesława MIŁOSZA- na Uniwerystecie w Berkeley, jako że oryginał napisany jest w języku angielskim, a pierwotne wydanie pochodzi z Kalifornii...
Postanowiłem powiązać te zawikłania filologiczne i do urywku o KRASZEWSKIM dodać tłumaczenie tego rozdziału na język litewski, gdyż taką wersję tej książki, przywiozłem z wycieczki do Wilna. Zaowocowało jakąś bliżej nieokreśloną symultaną.Wmurowane w ul. Literatów na Starówce Wileńskiej (Literatų gatvė).


*******************************************************************
********************************************************************************


Dziś hotel w miejscu jednego z domów zamieszkałych przez JIK- a w Wilnie, ul. Zamkowa (Pilies g.)

Źródła:
 tekst: Czesław MIŁOSZ "Historia literatury polskiej do roku 1939" wyd. ZNAK Kraków 1993 (przeł. z ang. Maria TARNOWSKA)
Czesław MIŁOSZ "Lenkų literatūros istorija" spaus. Baltos Lankos 1996
(Vert. Kornelijus PLATELIS)
Oryginał: Czesław MIŁOSZ "The History of Polish Literature" University of California Press 1983
* zdjęcia własne ©

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz